"Лоракс" (англ. The Lorax) – 1971-жылы жарыкка чыккан, балдар жазуучусу доктор Сьюздун (тергеме ат, англ. Dr. Seuss) китеби. Китепте айлана-чөйрөнүн оор абалы жана бактардын атынан Уанслерге (англ. Once-ler) каршы чыккан Лоракс сүрөттөлөт. Доктор Сьюз китебинде жараткан баардык нерселер өзүнүн чыгармасына гана таандык.

Drawing of the Lorax on a placard, at the People's Climate March 2017 (cropped).jpg

Негизинен бул китеп айлана-чөйрөгө коркунуч туудурган корпорация жөнүндөгү тамсил. Персонификация көркөм сөз каражаты менен корпорация Уанслер катары жана айлана-чөйрө Лоракс катары жандалат.

"Лоракс" (англ. The Lorax) докотр Сьюстун эң сүйүктүү китептеринин бири болгон. Жазуучу зериктирбеген, экономикалык жана экологиялык маселерди козгой турган окуяны жарата алды. Сьюз айтканы боюнча "Лоракс" (англ. The Lorax) китеби ачууланып турган кезинде жаралды. Жазуучу китебинде жаман деп ойлогон нерселерге каршылык көрсөтөт.

СюжетиОңдоо

КаармандарыОңдоо

ШилтемелерОңдоо