Маалымдуулук, басма сөз эркиндиги

Маалымдуулук, басма сөз эркиндиги – демократиянын башкы атрибуту; ансыз демократиялык саясий система функция аткара албайт.

Бир гана, маалымдуулук, басма сөз эркиндиги шарттарында жарандардын сөз эркиндиги, өз көз караштарын билдирүү укугу реалдуу болот. Эгерде шайлоочулар коомдогу жана дүйнөдөгү иштердин (окуялардын), бийлик структураларынын абалы, саясий партиялардын платформалары, алардын лидерлери тууралуу толук маалымат алышпаса, саясий шайлоо эркиндиги болушу мүмкүн эмес. Эгерде массалык маалымдоо каражаттары шайлоочуларды бул же тигил идеологиянын артыкчылыгын ынандырууга аракет кылган, аларга мамлекеттин жана коомдук проблемалары жөнүндө өз түшүнүктөрүн таңуулаган, өзүлөрүнө пайдасыз (ыңгайсыз) маалыматты жашырган бир саясий партия же мамлекеттик чиновниктер тарабынан тескелсе (текшерилсе) анда Маалымдуулук басма соз эркиндиги жөнүндө айтуу мүмкүн эмес. Мындай текшерүү, саясий цензура саясий жаңылыштыкты жетишкендик деп көрсөтүүгө, коррупция, бийликти кыянатчылдык менен пайдалануу фактыларын жашырууга, террорист-тик репрессиялык саясатты актоого мүмкүнчүлүк берет. Мындай учурда элдин эркин толук көлөмдө чагылдырбай, колунда барлардын бийлиги тарабынан саясий манипуляциялоонун объектиси болуп калат.

Албетте, маалымдуулук, басма сөз эркиндиги. демократтык коомдо да абсолютту болбойт. Маалыматтуулук ошону менен бирге массалык маалымат каражаттары үчүн тыюу салынган теманын жоктугуна, кандайдыр бир чектөөсүз түрдө көз караштарды жана ойлорду чагылдыруу, түрдүү кабарларды пайдалануу жана басып чыгаруу мыйзам тарабынан куугунтуктала турган мамлекеттик, мекемелик жана коммерциялык сырлардын болгондугун жокко чыгарбайт. Бул кандайдыр бир өлчөмдө кабарларды алуу жана жайылтуу булактарын чектейт. Андан соң, массалык маалымат каражаттары цензурага дуушар болбогонуна карабай (согуш убагынан башкысы), басылып жаткан материалдын тактыгы үчүн жоопкерчиликтүү болушат. Эркин пресса сыяктуу эле, ар бир гражданин, менчик компания, мамлекеттик мекеме алардын ишмердүүлүгүн кемсинткен жана толугу менен фактыларга жооп бербеген маалыматтын ачыкка чыгышы менен келтирилген залалы үчүн компенсация талап кылуу менен кайрылууга укугу бар. Өзүнчө алынган маалымат каражаттарын толугу менен эркин деп эсептүүгө негиз жок.

Газеталар, радио жана теле корпорациялар өзүлөрүнүн окурмандарынын жана угуучуларынын оюндагылардын жана күткөндөрүн эсепке алат, алардын акцияларынын контролдук пакеттерин кармоочулардын жана коммерциялык реклама менен камсыз кылган фирмалардын директорлорунун каалоолору менен эсептешишет. Эркин экономикада, саясий плюрализм шарттарында массалык маалымат каражаттарынын чөйрөсүнө аракеттенген компаниялар ортосунда атаандашуунун болушу менен бардык газеталарга, радио жана телекөрсөтүүгө жалпы улуттук масштабда бирдиктүү «жолду» камсыз кылуу практикада мүмкүн эмес. Мындан башка көп өлкөлөрдө шайлоо алдындагы кампания убагында бардык талапкерлерге, анын ичинде маргиналдык саясий күчтөрдө көрсөтүүчүлөргө да, бирдей убакытты бөлүп берүүгө теле компанияларды милдеттендирген мыйзамдар бар. Албетте, жетектөөчү партиялардын талапкерлери өз көз караштарын чагылдыруу үчүн кошумча убакытты сатып алууга мүмкүнчүлүктөрү бар.

Жалпысынан, басма сөз эркиндигин массалык маалымат каражаттарынын көз карандылыгы эмес, өлкөдө граждандарга түрдүү маалыматтарды эркин алуу укугу менен пайдаланууга мүмкүндүк берген, көп сандаган түрдүү багыттагы басма, радио теле компанияларынын болушу камсыз кылат. «Жабык» коомдордун иштөө мүмкүнчүлүгүн абдан чектей турган бирдиктүү дүйнөлүк маалымат мейкиндигинин калыптанышы Маалымдуулук, басма сөз эркиндиги эн ан өнүгүшүндө зор роль ойногон. Эл аралык радио кабар берүүнүн өнүгүүсү менен тоталитардык мамлекеттердин граждандары да белгилүү өлчөмдө альтернативдүү кабарлардын, анын ичинде өз өлкөлөрүндөгү иштердин абалы тууралуу булак-тарына жол ачкан. дүйнөдөгүТоталитардык тартипке эл аралык кабар алмашууну, минимумга жеткизүү менен катуу текшерүүгө умтулуу таандык. Цензурадан өтпөгөн жана санкцияланбаган алмашуу дос эмес өлкөлөрдүн «маалымат агрессиясы» катары бааланып, өз мамлекетинин граждандары үчүн, атайын укук берилген адамдардан башка, цензурадан өтпөгөн чет өлкөлүк кабарлардын булагын пайдалануу – начарлатуу ишмердүүлүгүнө теңдел-ген. Бирок ошондой болсо да адам укугун гарантиялаган, эл аралык таанууга ээ болгон нормалар, негизинен 1948- жылы. Адам укугунун жалпы декларациясы, ар бир адам кабарларды жана идеяларды мамлекеттик чек арага карабастан түрдүү каражат менен издеп алып, жыйнатууга эркин деп болжойт (19-макала). 1975-жылы гана СБСЕнин Хельсинкидеги Бүтүрүүчү актысына кол коюу менен бирге Советтер Союзу өзүнө кабар тармагында эл аралык алмашууга жардам берүү милдеттүүлүгүн алган. Бирок, реалдуу түрдө маалымдуулук жана басма сөз эркиндиги СССРде кайра куруу процессинин жүрүшүндө бекитилип, 1991-жылы. августунан кийин Кыргыз-станда жаңы өнүгүүгө ээ болгон.

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Саясат таануу (энциклопедиялык окуу куралы).-Б.: 2004,ISBN 9967-14-011-9

[[Category:Укук]