Маданият- бул тарбиялоо деген маанини билдирет. Ар бир жердин маданияты бар, мисалы: сүйлөшүү маданияты, жүрүм-турум маданияты, коомдо өзүн кандай алып жүрүү маданияты. Бирок "Маданият" деген сөздүн терең мааниси бар,ар бир адам "Маданият" деген сөздү ар башкача түшүнөт.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү