Мазохизм – австриялык жазуучу Леопольд Зухер-Мазоханын (1836–1895) атынан аталып, өнөгүн денебой жана адеп-ахлактык кыйноого салуу аркылуу өзү канагаттануу ала турган бузуку жыныстык сезим.

Колдонулган адабияттарОңдоо