Макроклимат (макро… жана климат) – географиялык зоналардын, материктердин, океандардын, алардын ири бөлүктөрүнүн же бүт Жер шарынын климаты. Мезоклимат жана микроклимат менен салыштырылат.

Колдонулган адабияттарОңдоо