Мал – төрт түлүктүн жалпы аты.

Колдонулган адабияттар түзөтүү