Малахит (жез жашылы), жез дигидроксокарбонаты (Cu2OH)2CO3 ачык жашылдан кочкул жашыл түскө чейинки түскө ээ. Декаротивдик-көркөм буюмдарды даярдоодо, минералдык боёкторду алууда колдонулат. М. Минералы жаратылышта жез кендеринде көп кездешет.

Малахит.

Колдонулган адабияттарОңдоо