Манипуляция , саясатта (фран. manipulation) –

  • 1) махинация;
  • 2) иллюзиялык элестерди пайда кылууга жана киргизүүгө багытталган адамга жана коомго психологиялык таасир берүүнүн тутуму.

Колдонулган адабияттар түзөтүү

Адам укуктары, демократия, бийлик. Энциклопедиялык сөздүк. – Б.: 2015. -496 б. ISBN 978-9967-27-790-8