Материктин суу астындагы чет-жакасы

Материктин суу астындагы чет-жакасыматериктин океан деңгээлинен төмөн жайгашкан бөлүгү; жер кыртышынын материктик тиби мүнөздүү. Рельефтин өзгөчөлүктөрү боюнча шельфке (материктик тайыздыкка), материк капталына жана материк этегине бөлүнөт.

Колдонулган адабияттарОңдоо