Медиа билим берүү - (латын сзүнөн media – каражат) – массалык байланыштын мыйзам ченемдүүлүгүн окуучулардын өздөштүрүүсүнө арналган педагогиканын багыты. Медиа билим берүү- окуу процессинде маалыматтык технологиялар боюнча окуучунун таанып-билүү жөндөмүн калыптандырууга арналган. Медиа билим берүү негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:
а) Окуучуларды ар кайсы булактардан тиешелүү маалыматтарды чогултууга үйрөтүү;
б)Маалымат каражаттары менен иштөөгө окуучуларды үйрөтүү жана калыптандыруу;
в) Ар кандай каражаттардан маалыматтарды алуу жана аларга жүктөй билүү.
Медиа билим берүүнүн негизги каражаттары болуп: массалык маалымат каражаттары (гезит, журнал, радио, теле берүү), аудио-видео, компьютерлер, интернет тармагы эсептелет.

Натыйжалуу азыркы дүйнөдө талап бир гана билим жана көндүмдөрдү арна. Бирок, учурдагы окутуу иш жүзүндө иштин ушул түрүн камсыз эч кандай куралдар бар. Бул курал Agile болушу мүмкүн.[1]

Жазуулар

түзөтүү
  1. Кантип окутууга Agile жетишкендиктер ишке ашыруу жана аны кайра карап көрүү үчүн?

Колдонулган адабияттар

түзөтүү
  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Кыргыз педагогикасы (энциклопедиялык окуу куралы). - Б.: 2004