Менеджер (англисче manager – башкаруучу) – ишкананын, фирманын, бөлүмдүн жалданма жетекчиси, кесипкөй башкаруучусу. Иштин бир тармагына жооп берет. Ал фирмадагы ишти уюштурат, өндүрүштүк иштерди жетектейт. Менеджер фирмадагы (ишканадагы) кызмат адамы болуп, анын ортонку жана жогорку башкаруу курамына (топ-менеджер) кирет, бирок капиталга ээ эмес.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү