Метагенез - жаныбарлар тукумунун жыныстык муундары жыныссыз муундары менен кезектешип, алмашып турушунун бир формасы.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү