Металлоиддер – 1) металл эместер (күкүрт, азот жана башка) так эмес, эски аты; 2) кээде (чет өлкөлүк жана котормо адабияттарда) касиеттери боюнча металл менен металл эместер ортосундагы абалды ээлеген элементтерге As, B, Si, Ge, Sb, Te, Po колдонулуучу жалпы ат. Бул термин 1808-ж. Берцелиус тарабынан киргизилген, к. Металл эместер.

Сурьма.

Колдонулган адабияттар түзөтүү