Метатил (грекче metf – кийин, аркылуу жана тил) – табигый тилден айырмаланган, илим жана техниканын жетишкендиктери аркылуу түзүлгөн «экинчи» тил. Тил илиминде «кийинки, экинчи тил» деген түшүнүктү берет. Метатил адегенде математика жана логика илиминде пайда болгон. Метатил пикир алышуунун каражаты катары тил таануунун ар түрдүү аспектилеринде колдонулат.

Колдонулган адабияттарОңдоо