Метис, аргын (французча metis – аргын) – эки башка улуттун же расанын өкүлдөрүнүн никелешүүсүнөн чыккан тукум. Метис антропологиялык жактан аралашкан расалар ортосундагы аралык топко кирет. Америкада ак жана индей жубайлардын тукуму метис деп аталат.

Колдонулган адабияттар түзөтүү