Метр (metrtō – өлчөймүн, ченеймин) – татаал сөздөрдүн өлчөгүч приборлорду (мисалы, барометр, термометр), метр системасындагы узундук өлчөмүн (мисалы, километр, сантиметр) туюндуруучу бөлүгү.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү