Миграция (лат. migro – өтүп жатам, көчүп жатам) – ар кандай себептер менен жеке адамдардын бир мамлекеттен башка мамлекеттерге, ошондой эле мамлекеттин аймагынын чектеринде жашоо ордун туруктуу же убактылуу алмаштыруу максатында орун которуштуруулары.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү