Микология (грекче mekēs – козу карын жана ...логия) – козу карындар жөнүндөгү илим. Ал козу карындардын морфологиясын, анатомиясын, биологиясын, физиологиясын, биохимиясын, систематикасын, экологиясын, географиясын, филогениясын жана алардын эл чарбасындагы маанисин изилдейт.

Козу карын.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү

Калып:Bio-stub