Миллион, миң жерде миң – 1ден кийин 6 нөлү бар сан, башкача айтканда 106 саны.

Он миллиондон 1 миллионго чейинки ыйгарым укуктарды элестетүү

Колдонулган адабияттарОңдоо