Моль – 0,012 кг көмүртек 12С изотобунда канча атом болсо, ошончо структуралык бөлүкчөлөрдү (мол-лар, атомдор, иондор, электрондор  жана башка) кармап турган зат саны. Ар кандай зат 1 молу бирдей сандагы бөлүкчөлөрдү кармап турат. Ал сан 6,02·1023 барабар болуп Авогадро саны деп аталат.

Колдонулган адабияттарОңдоо