Молярдык масса – зат массасынын анын санына болгон катышын көрсөтүүчү чоңдук: М= кг/моль же г/моль аркылуу туюнтулат. Кг/моль аркылуу туюнтулган М.м. 1000 бөлүнгөн салыштырмалуу мол-лык масса Mr барабар мисалы, М (КОН)= 56 г/моль же 0,056 кг/моль.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү