Компьютердик монитор (англ. monitor) — маалыматты сүрөт түрүндө көрсөтүп чыгаруучу түзүлүш.

Суюк кристалдуу компьютердик монитор

Колдонулган адабияттар түзөтүү

  • Скотт Мюллер. Модернизация и ремонт ПК = Upgrading and Repairing PCs. — 17-е изд. — М.: Вильямс, 2007. — С. 889—970. — ISBN 0-7897-3404-4.