Монограмма (моно... жана ...грамма) – сүрөтчүнүн чыгармаларында кол тамгасынын ордуна колдонуучу шарттуу белгиси. Ал аты менен фамилиясынын башкы тамгаларын чырмалыштырып же оюу түрүндө түзүлөт.

Колдонулган адабияттарОңдоо