Моно... (гр. mjnos – бир, жалгыз) – татаал сөздөрдүн биринчи бөлүгү; «бир», «бирге» деген маанини туюнтат, мисалы, моногамия, монотеизм, монотип, моноплан жана башка.

Колдонулган адабияттарОңдоо