Морфология (биологияда)

Морфология (биология)‎»‎ барагынан багытталды)

Морфология (биологияда) – жаныбар организминин, алардын жеке (онтогенез) жана тарыхый (филогенез) өөрчүшүнүн закон ченемдүү формасы жана түзүлүшү жөнүндөгү окуу. Жаныбар морфологиясы изилденүүчү жаныбардын түзүлүш деңгээлине жараша цитология, гистология, анатомия, эмбриология болуп бөлүнөт. О. эле функционалык, экологиялык, эволюциялык, популяциялык морфология белгилүү. Адамдын морфологиясы организмдин түзүлүшүнүн түрдүү өзгөрүүлөрүн (курактык, жыныстык, адистик жана башкалар) изилдейт. О. эле к. Өсүмдүк морфологиясы макаласын.

Морфология (Балыктар).

Колдонулган адабияттар түзөтүү