Насыя уюму ― банк аткарымдарын жүргүзүүгө борбордук банк тарабынан берилген атайын улуксаттын (лицензиянын) негизинде негизги иш багыты катары пайда алууга укугу бар юридикалык жак. Чарба жүргүзүүчү коом катары менчиктин баардык түрлөрү боюнча түзүлөт. Ал банктын жана банктык эмес насыя уюмдары болуп бөлүнөт.

БулактарОңдоо

  • Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү. Илимий-маалымдама басылыш/АРД/Чекки долбоору, авторлор жамааты. – Б.: 2005, ISBN 9967-428-14-7