Нивелир (французча niveler – тегиздөө, түздөө) – жер бетинин бийиктигин өлчөөдө колдонулуучу геодезиялык аспап. Жер бетинин горизонталдуу абалын рейка менен аныктап, бийиктиктерин салыштырат, к. Нивелирлөө.

Колдонулган адабияттар түзөтүү