Никитенко, Александр Иванович

НИКИТЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Акын, котормочу Никитенко Александр Иванович Душанбе шаарында 1948-жылы 5-апрелде туулган. 1951-жылдан Кыргызстанда жашайт. 1971-жылы КМУнун филология факультетин бүтүргөн.
Эмгек жолун 1971-жылы Кыргыз ИТИИде иштөө менен баштаган. 1973-жылы Фрунзе бургу заводунда жумушчу, 1977-жылдан Кыргыз ССРинин Мамбасмакомунда редактор, «Литературный Киргизстан» журналында адабий кызматкер, жооптуу катчы, 1997–2001-жж. «Вечерний Бишкек» гезитинде кабарчы, 2001-2008-ж. “МСН” гезитинде редактордун орунбасары болуп иштейт.
Биринчи ырлар жыйнагы 1979-жылы «Подсолнух» деген ат менен жарык көргөн. А.Никитенко А.Рыскулов, Э.Эрматов, А.Осмонов, А.Дегембаева, Р.Рыскулов, М.Ааматов сыяктуу бир катар кыргыз акындарынын чыгармаларын орус тилине которгон.
1983-жылдан СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү.
Кыргызстан ЛКЖС БКнын Ардак грамоталары жана Кыргыз Республикасынын Ардак Грамотасы менен сыйланган.

ЖАРЫК КӨРГӨН ЧЫГАРМАЛАРЫ

Орус тилинде

Подсолнух: Стихи. – Ф.: Мектеп, 1979.  100 с.

Перевал. Молодая поэзия Киргизстана /Cocт. А.Джакшылыков и Б.Сарыгулов/ – Ф.: Кыргызстан, 1980. – 168 с. (Р.Горбачева, А.Зайцев, С.Луговая, А.Никитенко и др.)

Cвет в судьбе: Стихи. – Ф.: Кыргызстан, 1982. – 108 с.

Раздолье: – Ф.: Мектеп, 1984. – 72 с.

Высь: Стихи. – Ф.: Кыргызстан, 1988. – 96 с.

Третий раунд. – Ф.: Адабият, 1991. – 144 с.

Некто я: Стихотворения, палиндромоны. – Б.: Просвещение, 2005. – 370 с.

Переворачиваю мир: Палиндромоны. – Б.: Просвещение, 2006. – 223 с.

Зимняя радуга: Стихотворения, поэма, литературные пародии. – Б.: Просвещение, 2006. –232с.

Пульсар: Книга избранного. Стихотворения, палиндромоны. – Б.: Просвещение, 2007. –690 с.

Десятая книга: Стихотворения, палиндромоны. – Б.: Салам, 2008. – 241с.

КОТОРМОЛОРУ

Рыскулов А. Колеса и кони. Стихи и поэмы.  Ф.: Кыргызстан, 1989. – 160 с.

Асаналиев Б. Край в котором я живу.  Ф.: Кыргызстан, 1979. – 90 с.

Арыков Т. Четыре времени сердца.  Ф.: Кыргызстан, 1979. – 76 с.

Шамшиев Т.Слово о панфиловцах: Стихотворения, поэмы /Пер.с кирг. А.Никитенко, М.Ронкина, Ю.Смышляева. – Ф.: Мектеп, 1981.  96 с.

Абдыкадырова С. Зеленый мир. – Ф.: Мектеп, 1982. – 83 с.

Бекниязов Ж. Зимний лес: Стихи /Пер.с кирг.Ю.Кушака, А.Никитенко, В.Семенова, Н.Пустынникова. – Ф.: Кыргызстан, 1985.  76 с.

Осмонов А. Отчий край.  Ф.: Мектеп. 1987.  254 с.

Даникеев О. Юный Кутуйан: Роман. Повести. Рассказ /Пер.с кирг. Л.Лебедевой, А.Никитенко. В.Кузьменко.  Ф.: Кыргызстан, 1988.  368 с.

Гапаров М. У нас в Арсланбобе: Стихи /Пер.с кирг. А. Никитенко/  Ф.: Адабият, 1989.  19с.

Рыскулов Р. Солнечный азарт. – Ф.: Адабият, 1990. – 108 с.