Ном (гр. νομός / nomós – область, округ) – Грекиядагы административдик-аймактык бирдик. Ар бир номдун саясий жана диний борбору, аскери, герби болгон. Номдун административдик аппараты номархка баш ийген. Номдордун саны жана алардын аймактары туруксуз келип, Египеттеги Байыркы падышалыктын (Биздин заманга чейинки 28–23-кылым) мезгилиндеги Снофру жана Неусерра фараондорунун (IV жанаV династиялар) храмдарында 37 Н. болгон.

Номдор (2005).

Колдонулган адабияттар

түзөтүү