Телефон номерин терүү планы

Номерди терүү телефон планы‎»‎ барагынан багытталды)

Телефон номерин терүү планы — телефон тармагынын колдонуучуларына чалууларды жасоого, кабыл алууга жана ошондой эле чалуунун багытын аныктоого, чалуучуну аныктоого мүмкүндүк берген телефон номеринин тутуму. Номерлөө планы ар бир катышуучуга жеткиликтүү жана түшүнүктүү болгон телефон номерлерине бирдиктүү колдоонуга, ошондой эле тиешелүү телефон тармагын жана коммутациялык жабдууларды тейлеген адистерге чалуу маршрутун туура конфигурациялоого мүмкүндүк берет[1].

Телефон тармактарына таандыктыгы жана мүмкүн болгон терүү варианттары боюнча номерлештирүү пландары уюмдар үчүн ички, ошондой эле жергиликтүү жана шаардык, улуттук жана эл аралык масштабдагы жалпы телефон тармактары үчүн тышкы бөлүнөт.

Уюмдун ички телефон тармагын номерлештирүү планы ички абоненттерге (кызматкерлерге) чалууларды жүргүзүү принциптерин, ошондой эле корпоративдик АТС же ведомстволук тармактын ички сервистерине кирүү номерлерин жана жалпы пайдалануудагы тышкы телефон тармагына чыгуу ыкмаларын аныктайт. Талап кылынган номерлөө планы уюмдун ички муктаждыктарына негизделет жана жетекчилик жана техникалык кызматтар тарабынан жөнгө салынат.

Булактар

түзөтүү

Тышкы шилтемелер

түзөтүү