Нунатак (эскимосчо нуна – жалгыз, так – чоку) – мөңгүдөн чыгып турган бийик аска же калдык тоо. Гренландия менен Антарктиданын муздуктарынын чет-жакаларында көп кездешет.

Колдонулган адабияттарОңдоо