Ньютондун үчүнчү мыйзамы

Ньютондун үчүнчү мыйзамы ― эки нерсенин бири бирине болгон аракеттешүүсү чоңдугу боюнча барабар, багыттары боюнча карама-каршы экенин аныктоочу механиканын негизги мыйзамдарынын бири.. Мисалы, тегиздикте жаткан жүк ага кандай күч менен басса, ошончо күч менен тегиздик да аны түртөт; Жердин Айды тартуу күчү Айдын Жерди өзүнө тартуу күчүнө барабар.

БулактарОңдоо