Объективдүү – объектинин өзүнө тиешелүү, субъектиге көз каранды болбогон, адамдын аңсезиминен тышкары, ага көз карандысыз жашаган нерсе.

Колдонулган адабияттарОңдоо