Олигополия (олиго... жана гр. pōlеō – сатып жатам, соода кылып жатам) – өндүрүштө жана рынокто айрым товар жана тейлөө кызматында кээ бир компаниялардын, фирмалардын үстөмдүгү. Ал айрым сатуучулар аркылуу жүзөгө ашат.

Байланыштуу макалаларОңдоо

Колдонулган адабияттарОңдоо