Онжылдык — бул он жыл ичиндеги болгон окуяларды чагылдыруучу мөөнөт, убакыт.

Бир кылым - 10 онжылдыктан түзүлөт.