Он-лайн – ар кандай окуяларды (мисалы, конференция, семинар, олимпиада ж. б.) дал ошол болуп жаткан учурунда репортаж түрүндө телерадио аркылуу кабарлоо.

Колдонулган адабияттарОңдоо