Башбаракты ачуу
Ооз комуз.

Ооз комуз - кыргыздын улуттук музыкалык аспабы.