Ооз комуз - кыргыздын улуттук музыкалык аспабы.

Ооз комуз.