Ордината (лат. ordinatus — иреттүү жайгашуу) — чекиттин декарттык координата тутумунун координаталарынын бири, «у» тамгасы менен белгиленет.

Булактар түзөтүү