Оригиналдуулук – өз алдынча болуу, чыгармачылыкта башка бирөөлөрдү ээрчибөө. Мурдагы жазуучунун «туткунунан» чыгуу.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү