Кыргызстандагы административдик-аймактык бирдик жана айылдар: