Орусиялык социал-демократиялык жумушчу партия

Орусиядагы саясий партиясы

Орусиялык социал-демократиялык жумушчу партиясы (ОСДЖП) ― Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын мурунку аталышы.

Булактар түзөтүү