Отун жыгач

Отун — жагуу үчүн колдонулуучу жыгач, таш көмүр, тезек, көң ж. б. нерселер.