Паблисити (англисче publicity – таанымал болуу) –

  1. таанымдуулук (популярдуулук) белгилүүлүк;
  2. ММКлар аркылуу жарыя кылуу, жарнамалоо.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү