Парадигматика – 1) тил илиминин тилдеги парадигмалык бирикмелерди жана алардын түзүлүш принциптерин изилдөөчү бөлүмү, тилди изилдөөнүн эки аспектисинин бири, синтагматиканын карама-каршысы. Ал тилдин бири бирине карама-каршы турган (ошондой эле бири тандалууга тийиш болгон) элементтерин жана элементтердин клаестарын изилдейт; 2) ар түрдүү типтеги парадигмалардын түзүлүшү, структурасы жана классификациясы, ошондой эле алардын татаал бирикмелерге биригиши жөнүндө окуу.

Колдонулган адабияттарОңдоо