Параллель, жердин параллели (rpекче parallelos – жарыш, катар жүрүүчү) – жердин экватор тегиздигине паралель жүргүзүлгөн сызык. Бир Параллелде жаткан бардык чекиттер бирдей географиялык кендикке ээ.

Параллель.

Колдонулган адабияттарОңдоо