Парла́мент (англисче: parliament, французча: parlement, от parler — cүйлөө) — демократиялык мамлекеттердеги өкүлчүлүк кылуучу ж-а мыйзам чыгаруу жогорку органынын жалпы аталышы.

Улуу Британия парламентинин имараты (Вестминстер сарайы)