Парла́мент (англ. parliament, фр. parlement, от parler — cүйлөө)
Парламент — демократиялык мамлекеттердеги өкүлчүлүк кылуучу ж-а мыйзам чыгаруу жогорку органынын жалпы аталышы.