Пассивдер – кредитордук карыздары менен кошо, зайымдык жана тартылган каражаттардан турган милдеттенме (жармакташ жардам, жардам, жеке каражаттарынан сырткары).

Колдонулган адабияттарОңдоо