Патриотизм мекенчилдик (грекче patriotes – мекендеш) – ата мекенди сүйүү жана ага берилгендикти чагылдыруучу идея, сезим, иш-аракет. Мекендин ички турмушунун бардык тармагында ийгиликке жетишүүсүнө, эл аралык аренада кадыр-баркынын өсүшүнө жана кубаттуулугунун жогорулашына көмөк берет. Патриотизм – кылымдар бою өзү мекендеген жердеги калктын кызыкчылыгын, биримдигин, өз элинин өткөндөгү тарыхын сыйлоо, жетишкендиктери менен сыймыктануу. Чыныгы Патриотизмдин негизги милдети – башка элдердин тилин, маданиятын, тарыхын сыйлоо. Патриотизм сепаратизм, улутчулдук, шовинизм менен эч качан айкалышпайт. Учурдагы турмуш коомдо жана мамлекетте демократиялык реформанын милдеттерин чечүү жана коомду кризистен чыгаруу үчүн бардык патриоттук күчтөрдүн баш кошуусун талап кылууда. Ал улуттук каада-салтты жаңыртып, башка элдер жана өлкөлөр менен карым-катнашты бекемдөөгө жардам берет.

Колдонулган адабияттарОңдоо