Перпендикуляр (латынча. perpendicularis – асылма) – тегиздикте (мейкиндикте) берилген түз сызыкты (тегиздикти) тик бурч менен кесүүчү түз сызык. Эгерде эки түз сызык кесилишип, тик бурчту түзсө, анда алар өз ара Перпендикуляр болот.

Колдонулган адабияттар түзөтүү