Пигмент (лат. pigmentum) – көркөм сүрөт искусствосунун технологиясында көркөм материал катары боёктордун бардык түрүнүн ажырагыс бир бөлүгү болуп эсептелген түстүү күкүмдөр менен боёктордун түстүк сапаты аныкталат. П-ке кошулган чапташтыруучу заттан боёктун техникалык касиеттериндеги өзгөчөлүктөр (мисалы, акварель менен пастелдин айырмасы) алынат.

Пигменттер (Индияда).

Байланыштуу макалаларОңдоо

Колдонулган адабияттарОңдоо